Pages Menu
Categories Menu

Huurvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GEBOORTE VERHUUR TWENTE

 • De huurder betaalt naast de huurprijs een borg voor de gehuurde artikelen. Deze borg zal na controle van de artikelen terug worden gestort op de rekening van de huurder.
 • De huurder dient bij het huren van de artikelen een geldige legitimatie te tonen.
 • De huurder is aansprakelijk voor de gehuurde artikelen tijdens de verhuurperiode en de periode die volgt na het niet tijdig retourneren van de artikelen.
 • De huurder kan de huurperiode ten alle tijden verlengen mits de goederen niet al gereserveerd zijn voor een andere huurder.
 • Bij het vervroegd retourneren van de artikelen geven wij geen geld retour.
 • Bij het niet tijdig retourneren van de gehuurde artikelen rekent Geboorte Verhuur Twente per dag de dagprijs (overzicht klik hier) van het artikel plus eventueel gederfde inkomsten ontstaan door het niet (tijdig) kunnen leveren van de artikelen aan een andere huurder.
 • De gehuurde artikelen blijven ten alle tijden eigendom van Geboorte Verhuur Twente.
 • De huurder kan Geboorte Verhuur Twente niet aansprakelijk stellen voor persoonlijk letsel, persoonlijke ongevallen en/of schade ontstaan door het gebruik van de gehuurde artikelen.
 • Mochten er tijdens de nacontrole beschadigingen worden geconstateerd zullen de (reparatie)kosten worden doorberekend aan de huurder. Deze kosten kunnen hoger uitvallen dan de betaalde borgsom.
 • Wordt een artikel vuil geretourneerd door de huurder dan zal  Geboorte Verhuur Twente de schoonmaakkosten in mindering brengen op de borg.
 • De huurder dient een gedane reservering minimaal 48 uur van tevoren te annuleren. Haalt de huurder de goederen niet op of annuleert hij of zij deze reservering niet minimaal 48 uur voor de afgesproken verhuurdatum dan brengt Geboorte Verhuur Twente hiervoor dervingskosten in rekening.
 • De huurder mag geen bevestigingsmaterialen aan de gehuurde artikelen bevestigen mits anders afgesproken met de verhuurder.
 • De huurder mag de gehuurde artikelen niet doorverhuren of verkopen.
 • Bij diefstal en/of vermissing de huurder per direct contact op te nemen met de verhuurder via het telefoonnummer 06-44727753 en aangifte te doen bij de politie. De kosten voor het vervangen van het gestolen/vermiste artikel worden verhaald op de huurder. Dit bedrag kan hoger uitvallen dan de vooraf betaalde borg.

Extra voorwaarden opblaasfiguren

 • Naast de huursom van het opblaasfiguur betaalt de huurder een borg van 50 Euro. Dit bedrag dient te worden voldaan bij het afhalen.
 • Het gehuurde artikel dient in dezelfde staat terug te worden gebracht. Zorg dat het gehuurde schoon, droog, onbeschadigd en compleet is ingepakt. Is dit niet het geval dan worden eventuele schoonmaak- en/of reparatiekosten op de huurder verhaald. Dit kan meer zijn dan de borgsom.
 • Boven windkracht vier stellen wij de huurder verplicht het opblaasfiguur leeg te laten lopen en binnen te halen. Dit geldt ook voor andere weersomstandigheden als regen en sneeuw die het opblaasfiguur en/of de blower kunnen beschadigen.
 • We raden de huurder aan het opblaasfiguur ’s nachts leeg te laten lopen en binnen te halen.
 • Het opblaasfiguur dient opgezet te worden op een verharde ondergrond*. Is deze niet aanwezig dan dient er een zeil onder geplaatst te worden.
 • De blower dient overdekt en op een verharde ondergrond* te worden geplaatst.
 • Bij langdurig slecht weer kan het opblaasfiguur niet op worden gezet en zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Dit uitsluitend na overleg met de verhuurder.

* Onder een verharde ondergrond verstaan we tegels en houten ondergronden. In alle andere gevallen dient er een beschermlaag onder de goederen te worden geplaatst.